Vi_Chính khóa_Lớp K

11/08/2017

Nội dung chương trình STEM Adventurer (Lớp K)

Thời gian

32 Tuần (1 năm học)


Tổng quan

Các bài học STEM được thiết kế nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán bằng phương pháp “vừa học vừa làm”. Học sinh sẽ xác định những vấn đề thực tế trong cuộc sống và tìm ra các giải pháp để giải quyết trong mỗi khoá học 8 tuần. Những kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, làm việc nhóm, học tập hợp tác, và năng lực biểu đạt ngôn ngữ bằng hai thứ tiếng Anh - Việt được rèn luyện xuyên suốt mỗi bài học.

 

Các nghiên cứu đã cho thấy những học sinh được học STEM có thành tích học tập cải thiện đáng kể so với các học sinh không tiếp xúc với STEM. Sau mỗi khóa học 32 tuần, học sinh sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn và tự tin để nói rằng: "con nghĩ mình có thể trở thành một kỹ sư hay một nhà khoa học". Và tri thức, năng lực của học sinh sẽ được liên tục phát triển ở các cấp bậc học cao hơn trong chương trình học STEM K-12.

 

Chương trình của chúng tôi được thiết kế theo chuẩn Next Generation Science  (NGSS - www.nextgenscience.org/) của Mỹ, bởi các đối tác tại Mỹ là Trường County Pinellas và Đại học South Florida St. Petersburg (USFSP). Giáo viên STEM của AmericanSTEM cũng được đào tạo bởi những đối tác này.

 

Bản Kế hoạch học tập dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về các lĩnh vực học thuật và giới thiệu các dự án sẽ được triển khai trong các khóa học.

Kế hoạch học tập

 

Mô tả

Học kỳ 1

Khoa học đời sống: Động và thực vật, Điều kiện sống và phát triển của động và thực vật, Môi trường sống của các loại động thực vật.

Khoa học: Các loại chất liệu và tính chất của chúng, Ánh sáng và quang học, Kính hiển vi, Gương, Rung và âm thanh, Di truyền, Thói quen sinh hoạt

Toán học: Đếm số, Hình học, Cộng trừ và ứng dụng trong đời sống, Trật tự, Đo lường, Mẫu, So sánh

Nghệ thuật và thủ công: Nghệ thuật và Xưởng sản phẩm tự chế, STEM thể chất, Khoa học khiêu vũ

Kỹ năng sống: Quan sát, Làm việc nhóm, Giải quyết vấn đề, Tư duy phản biện, Sáng tạo  

Học kỳ 2

Khoa học: Kéo và đẩy, Lực và chuyển động, Khối lượng, Phân loại, Cân bằng, Quy mô, Năng lượng, Lực hút

Toán học: Mẫu, Số, Hình học

Công nghệ: Tư duy máy tính, Chuỗi, Thuật toán, Điều kiện

Nghệ thuật và thủ công: Nghệ thuật và Xưởng sản phẩm tự chế, STEM thể chất, Khoa học khiêu vũ

Kỹ năng sống: Quan sát, Làm việc nhóm, Giải quyết vấn đề, Tư duy phản biện, Sáng tạo  

 

Kết quả học tập

Dưới đây là những kết quả học tập dự kiến cho chương trình học 32 tuần

-  Hiểu được rằng các kỹ sư sẽ tạo ra giải pháp cho những vấn đề thực tế.

-  Nắm rõ được các bước của Quy trình thiết kế kỹ thuật

-  Hiểu được tầm quan trọng của việc tiến hành nghiên cứu, một bước không thể thiếu được của Quy trình thiết kế kỹ thuật.

-  Hiểu được tại sao tìm tòi ý tưởng theo nhóm và lựa chọn những ý tưởng tốt nhất là một phần quan trọng của Quy trình thiết kế kỹ thuật

-  Hiểu được tại sao việc xây dựng mô hình và thử nghiệm những mô hình là các bước quan trọng trong Quy trình thiết kế kỹ thuật.

-  Dùng các dụng cụ hoặc/và các nguyên liệu để thiết kế và xây dựng một mô hình giải quyết một vấn đề cụ thể.

-  Giải thích tại sao thiết kế lại và đánh giá lại là những phần quan trọng của Quy trình Thiết kế Kỹ thuật.

-  Hiểu được tầm quan trọng của việc chia sẻ và trình bày kết quả trong Quy trình thiết kế kỹ thuật.

-  So sánh, đánh giá và đối chiếu nhiều giải pháp cho một vấn đề.

-  Sử dụng từ vựng học thuật (tiếng Anh & tiếng Việt) trong quá trình học tập..