Vi_AmericanSTEM Việt Nam - Chúng tôi là ai?

11/04/2017

CHÚNG TÔI LÀ AI?

AmericanSTEM là tổ chức giáo dục cung cấp chương trình giảng dạy STEM cho học sinh K-12 (từ mẫu giáo đến lớp 12) và chương trình đào tạo giáo viên STEM theo chuẩn quốc gia Hoa Kỳ NGSS (Next Generation Science Standards) bằng song ngữ Anh-Việt. Chương trình đào tạo giảng dạy STEM của giáo viên AmericanSTEM được cung cấp bởi đối tác là EiE (Engineering is Elementary).

TẦM NHÌN:

  • Chúng tôi mong muốn tạo cảm hứng cho học sinh trong các môn học đa dạng và phức hợp thông qua giáo dục STEM để giúp các em trở thành những người đổi mới, phát triển và sáng tạo trong tương lai.

SỨ MỆNH:

  • Là đơn vị tiên phong mang đến giáo dục STEM toàn diện trong cộng đồng học thuật của Việt Nam.
  • Là đơn vị hỗ trợ tích cực cho các nhà giáo dục và học sinh để theo đuổi việc học tập toàn diện.

TRIẾT LÝ:

Triết lý giáo dục STEM của AmericanSTEM là Real STEM - Real Life.

Giáo dục STEM sẽ giúp học sinh tìm ra những giải pháp thực tiễn cho những vấn đề có thật của cuộc sống.

Các dự án, nhiệm vụ giao cho học sinh phải xuất phát từ những vấn đề thực tế trong cuộc sống, phải tạo được mối quan hệ giữa học sinh và nhiệm vụ thực tế. Để làm được điều này mỗi dự án STEM không chỉ tập trung vào mục tiêu học tập của một môn khoa học nào đó mà phải tích hợp nhiều môn học khác nhau, tạo ra một môi trường ứng dụng kiến thức phức hợp, giúp học sinh phát huy được hết năng lực tư duy và sáng tạo của mình và biến tri thức thành tài sản của bản thân.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT CỦA AMERICANSTEM:

Chương trình STEM K-12

Chương trình giảng dạy STEM toàn diện từ mẫu giáo đến lớp 12 theo chuẩn NGSS của Mỹ.

Giáo viên của AmericanSTEM được đào tạo và cấp chứng chỉ để giảng dạy STEM bởi đối tác là EiE (Engineering is Elementary)

Đào tạo giáo viên STEM song ngữ và tư vấn xây dựng chương trình giảng dạy STEM

Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo giáo viên STEM song ngữ cho các trường học và tổ chức giáo dục Việt Nam, đồng thời tư vấn để xây dựng chương trình giảng dạy STEM K-12 theo chuẩn NGSS của Mỹ.

Hệ thống STEM Labs

Chúng tôi cung cấp Hệ thống phòng Labs được thiết kế theo chuẩn Mỹ và trang bị các máy móc thiết bị giúp học sinh tự chủ trong việc làm dự án & sáng chế, đồng thời hỗ trợ chương trình giảng dạy STEM.