Vi_Chính khóa 2&3

05/06/2017

Nội dung chương trình STEM Creator (Lớp 2&3)

Thời gian

32 Tuần (1 năm học)


Tổng quan

Các bài học STEM được thiết kế nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán bằng phương pháp “vừa học vừa làm”. Học sinh sẽ xác định những vấn đề thực tế trong cuộc sống và tìm ra các giải pháp để giải quyết trong mỗi khoá học 8 tuần. Những kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, làm việc nhóm, học tập hợp tác, và năng lực biểu đạt ngôn ngữ bằng hai thứ tiếng Anh - Việt được rèn luyện xuyên suốt mỗi bài học.

 

Các nghiên cứu đã cho thấy những học sinh được học STEM có thành tích học tập cải thiện đáng kể so với các học sinh không tiếp xúc với STEM. Sau mỗi khóa học 32 tuần, học sinh sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn và tự tin để nói rằng: "con nghĩ mình có thể trở thành một kỹ sư hay một nhà khoa học". Và tri thức, năng lực của học sinh sẽ được liên tục phát triển ở các cấp bậc học cao hơn trong chương trình học STEM K-12.

 

Chương trình của chúng tôi được thiết kế theo chuẩn Next Generation Science  (NGSS - www.nextgenscience.org/) của Mỹ, bởi các đối tác tại Mỹ là Trường County Pinellas và Đại học South Florida St. Petersburg (USFSP). Giáo viên STEM của AmericanSTEM cũng được đào tạo bởi những đối tác này.

 

Bản Kế hoạch học tập dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn sâu hơn về các lĩnh vực học thuật và giới thiệu các dự án sẽ được triển khai trong các khóa học..

Kế hoạch học tập

 

Học phần 1

Học phần 2

Học phần 3 

Học phần 4

Kiến thức

Khoa học vật lý và kỹ thuật

Công nghệ, Kỹ thuật & Toán học

Công nghệ, Kỹ thuật & Toán học

Khoa học sự sống & kỹ thuật

Mô tả

Lựa chọn 1: Phân tích dữ liệu thu thập được từ việc kiểm tra vật liệu khác nhau cho một mục đích nhất định.

Lựa chọn 2: Lập kế hoạch và tiến hành một cuộc điều tra để cung cấp bằng chứng về những ảnh hưởng của các lực cân bằng và không cân bằng lên chuyển động của một vật

Học sinh học cách lập trình sử dụng các vòng lặp, sự kiện và điều kiện; viết các thuật toán cho các công việc hàng ngày

Tìm hiểu các khái niệm tư duy tính toán như vòng lặp và sự kiện; sau đó áp dụng chúng vào giải quyết vấn đề thực tế

Lựa chọn 1: So sánh nhiều giải pháp được thiết kế để làm chậm hoặc ngăn không cho gió hoặc nước thay đổi hình dáng của đất 

Lựa chọn 2: Xác định một vấn đề thiết kế đơn giản phản ánh nhu cầu hoặc mong muốn bao gồm các tiêu chí cụ thể để thành công và hạn chế về vật liệu, thời gian hoặc chi phí.

Dự án

(vấn đề thực tế)

Lựa chọn 1: Làm một kỹ sư giải quyết nhiệm vụ làm sạch dầu tràn biển.

Lựa chọn 2: Làm kỹ sư thiết kế đồ chơi  thiết kế ra những mẫu xe tốt nhất để bán

Thực hành nhiều dự án nhỏ sử dụng robot và Code.org

Thực hành nhiều dự án nhỏ sử dụng robot và Code.org

Lựa chọn 1: Thiết kế và xây dựng một cấu trúc làm ngừng hoặc làm chậm dòng chảy của sông để phòng chống xói mòn và lũ lụt. 

Lựa chọn 2: Tạo ra một thiết bị sẽ làm sạch nước bẩn cho thành phố

 

Kết quả học tập

Dưới đây là những kết quả học tập dự kiến cho chương trình học 32 tuần

-  Hiểu được rằng các kỹ sư sẽ tạo ra giải pháp cho những vấn đề thực tế.

-  Nắm rõ được các bước của Quy trình thiết kế kỹ thuật

-  Hiểu được tầm quan trọng của việc tiến hành nghiên cứu, một bước không thể thiếu được của Quy trình thiết kế kỹ thuật.

-  Hiểu được tại sao tìm tòi ý tưởng theo nhóm và lựa chọn những ý tưởng tốt nhất là một phần quan trọng của Quy trình thiết kế kỹ thuật

-  Hiểu được tại sao việc xây dựng mô hình và thử nghiệm những mô hình là các bước quan trọng trong Quy trình thiết kế kỹ thuật.

-  Dùng các dụng cụ hoặc/và các nguyên liệu để thiết kế và xây dựng một mô hình giải quyết một vấn đề cụ thể.

-  Giải thích tại sao thiết kế lại và đánh giá lại là những phần quan trọng của Quy trình Thiết kế Kỹ thuật.

-  Hiểu được tầm quan trọng của việc chia sẻ và trình bày kết quả trong Quy trình thiết kế kỹ thuật.

-  So sánh, đánh giá và đối chiếu nhiều giải pháp cho một vấn đề.

-  Sử dụng từ vựng học thuật (tiếng Anh & tiếng Việt) trong quá trình học tập..