AmericanSTEM | Trung tâm giáo dục STEM chuẩn Hoa Kỳ
KHAI GIẢNG LỚP HỌC STEM CHÍNH KHÓA TÌM HIỂU THÊM TẠI ĐÂY

TỔNG QUAN

Các lớp học STEM được thiết kế để nâng cao hiệu quả học tập của học sinh trong các ngành như Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học bằng những hoạt động thực hành. Học sinh sẽ tìm hiểu các vấn đề thực tế cuộc sống và chạy các dự án kéo dài 8 tuần để giải quyết vấn đề đó. Bên cạnh khả năng Tiếng Anh, các kỹ năng như giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, làm việc nhóm, giao tiếp, sáng tạo cũng sẽ được chú trọng phát triển.

Tất cả các lớp học tại AmericanSTEM đều đạt tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Tiếp theo (NGSS - the Next Generation Science Standards)

Thời lượng học
1 buổi/tuần
90 phút/buổi

AmericanSTEM, giáo trình, chương trình học, STEM, STEM Hoa Kỳ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC STEM K-9

K

STEM Adventurer

STEM Adventurer

Dành cho học sinh 4-5 tuổi
Mục tiêu khóa học: Học sinh nắm được tổng quan về STEM, hình thành những kiến thức và kĩ năng sơ bộ
Thời lượng
1-2 buổi/tuần
90 phút/buổi

1-2

STEM Explorer

STEM Explorer

Dành cho học sinh 6-7 tuổi
Mục tiêu khóa học: Học sinh nắm được tổng quan về STEM, hình thành những kiến thức và kĩ năng sơ bộ; tập trung phát triển kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm
Thời lượng
1-2 buổi/tuần
90 phút/buổi

3-5

STEM Creator

STEM Creator

Dành cho học sinh 8-10 tuổi
Mục tiêu khóa học: Luyện tập các kiến thức, kĩ năng, tư duy bằng các dự án 8 tuần; thúc đẩy khả năng sáng tạo của học sinh
Thời lượng
1-2 buổi/tuần
90 phút/buổi

6-9

STEM Inventor

STEM Inventor

Dành cho học sinh 11-14 tuổi
Mục tiêu khóa học: Luyện tập các kiến thức, kĩ năng, tư duy bằng các dự án 8 tuần; thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo của học sinh, tư duy phản biện
Thời lượng
1-2 buổi/tuần
90 phút/buổi

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG

HÀ NỘI

TP. HCM

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
0914 013 089/024 6662 8289 (Hà Nội)
hoặc 089 6699 848 (TP.HCM) để nhận tư vấn.

Đăng kí nhận tin & tư vấn