Recruitment: Marketing Intern (paid)

10/10/2019

AmericanSTEM Vietnam tìm kiếm vị trí Thực tập sinh Marketing

(có lương)
----


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

AmericanSTEM Vietnam kiếm tìm 01 thực tập sinh Marketing. Với niềm đam mê với thế giới marketing, thực tập sinh sẽ cùng các thành viên khác tìm hiểu về customer insight, đưa ra những ý tưởng sáng tạo & triển khai những chiến dịch với mục tiêu tăng nhận diện và tình yêu của khách hàng đối với thương hiệu.

Kỳ thực tập sẽ giúp các bạn trẻ học hỏi những kiến thức & kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực Marketing nói riêng và STEM nói chung. Đặc biệt, khi trở thành một phần trong đội ngũ Marketing của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận thực tế với khách hàng và đối tác, từ đó mở rộng các mối quan hệ trong công việc.

TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ
• Hỗ trợ nghiên cứu & phát triển nội dung truyền thông theo chiến dịch marketing
• Phát triển nội dung trên cách kênh marketing như website, email marketing, facebook,...
• Hỗ trợ thực hiện báo cáo đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing & sự kiện.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
• Thời gian làm việc: 15 - 20 giờ/tuần
• Đam mê công việc trong lĩnh vực Marketing
• Có khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả
• Sẵn sàng học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới
• Hiểu biết cơ bản về digital marketing & nội dung truyền thông
• Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...là một lợi thế.

QUYỀN LỢI
• Trợ cấp lương hàng tháng
• Có cơ hội phát triển kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing & mở rộng mối quan hệ.
• Phát triển lộ trình nghề nghiệp trong lĩnh vực Marketing

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Để ứng tuyển vị trí này, ứng viên vui lòng gửi các tài liệu qua địa chỉ:
recruitment@americanstem.vn, cc: quynhanh.tran@americanstem.vn

Tiêu đề mail: [AmericanSTEM_HN – Ứng tuyển vị trí Thực tập sinh Marketing] Họ_và_Tên

CÁC TÀI LIỆU YÊU CẦU:
• CV
• Cover letter (không quá 400 từ)
• Sản phẩm design hoặc bài viết (nếu có)

Deadline: 20/10/2019

Recruitment: Marketing Intern (paid)

AmericanSTEM Vietnam tìm kiếm vị trí Thực tập sinh Marketing

(có lương)
----


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

AmericanSTEM Vietnam kiếm tìm 01 thực tập sinh Marketing. Với niềm đam mê với thế giới marketing, thực tập sinh sẽ cùng các thành viên khác tìm hiểu về customer insight, đưa ra những ý tưởng sáng tạo & triển khai những chiến dịch với mục tiêu tăng nhận diện và tình yêu của khách hàng đối với thương hiệu.

Kỳ thực tập sẽ giúp các bạn trẻ học hỏi những kiến thức & kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực Marketing nói riêng và STEM nói chung. Đặc biệt, khi trở thành một phần trong đội ngũ Marketing của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận thực tế với khách hàng và đối tác, từ đó mở rộng các mối quan hệ trong công việc.

TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ
• Hỗ trợ nghiên cứu & phát triển nội dung truyền thông theo chiến dịch marketing
• Phát triển nội dung trên cách kênh marketing như website, email marketing, facebook,...
• Hỗ trợ thực hiện báo cáo đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing & sự kiện.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
• Thời gian làm việc: 15 - 20 giờ/tuần
• Đam mê công việc trong lĩnh vực Marketing
• Có khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả
• Sẵn sàng học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới
• Hiểu biết cơ bản về digital marketing & nội dung truyền thông
• Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...là một lợi thế.

QUYỀN LỢI
• Trợ cấp lương hàng tháng
• Có cơ hội phát triển kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing & mở rộng mối quan hệ.
• Phát triển lộ trình nghề nghiệp trong lĩnh vực Marketing

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Để ứng tuyển vị trí này, ứng viên vui lòng gửi các tài liệu qua địa chỉ:
recruitment@americanstem.vn, cc: quynhanh.tran@americanstem.vn

Tiêu đề mail: [AmericanSTEM_HN – Ứng tuyển vị trí Thực tập sinh Marketing] Họ_và_Tên

CÁC TÀI LIỆU YÊU CẦU:
• CV
• Cover letter (không quá 400 từ)
• Sản phẩm design hoặc bài viết (nếu có)

Deadline: 20/10/2019

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên