"Giới Hạn Để Sáng Tạo" và Ứng Dụng Trong Xây Dựng Bài Giảng STEM

18/07/2019

Những giới hạn không phải là hạn chế, mà là nền tảng cho sự sáng tạo.
- Brandon Rodriguez, kĩ sư tại NASA

Tính chất “mở” trong bài học STEM, hay các hoạt động làm dự án nói chung, tạo cơ hội cho học sinh được thỏa sức sáng tạo với rất nhiều ý tưởng, nhiều giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề. Tuy nhiên, sự tự do không giới hạn đó đôi lúc sẽ khiến các em cảm thấy “tê liệt”, không biết nên bắt đầu từ đâu, và thầy cô cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá. Trên thực tế, bất cứ dự án nào cũng bị giới hạn bởi các nguồn lực, như chi phí, thời gian, nhân lực hay yêu cầu cần đạt được. 


Vì vậy, việc đặt ra những giới hạn đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng một bài học theo dự án chất lượng. 


Giới hạn sáng tạo là những hạn chế học sinh cần lưu ý trong quá trình thiết kế sản phẩm. Những giới hạn này, có thể đến từ mức độ sẵn có của nguyên vật liệu, các yêu cầu đầu ra của sản phẩm và giới hạn về chi phí. Bên cạnh đó, giới hạn về thời gian và số lượng thành viên trong một nhóm cũng tạo cho học sinh thử thách để tư duy, sắp xếp và phân chia công việc giữa các thành viên sao cho hiệu quả nhất.


Vậy việc “đặt các giới hạn” giúp giáo viên hướng học sinh tới sự sáng tạo như thế nào? Hãy cùng lấy ví dụ hoạt động nhóm “Xây một cấu trúc tháp bằng giấy có thể chịu được trọng lượng của một trái bóng”


Có rất nhiều giới hạn có thể đặt ra trong thử thách "Xây tháp bằng giấy"

Giới hạn đầu tiên thầy cô nên đặt ra là về nguyên vật liệu. Từ một số lượng giấy và vật liệu có sẵn, học sinh sẽ phải tìm cách tạo ra thiết kế có khả năng chịu lực tốt nhất. Theo đó, thầy cô sẽ đánh giá sự sáng tạo của học sinh dựa trên cách các con tạo ra các kết cấu chịu lực với lượng nguyên vật liệu bị giới hạn. Để tăng phần thử thách cho hoạt động, thầy cô có thể vào vai những nhà cung cấp, đặt mức giá cho các phụ kiện như kéo, thước hay băng dính… yêu cầu học sinh phải tạo ra một thiết kế hiệu quả nhất với chi phí hợp lí nhất.


Hiểu rõ vai trò của những giới hạn giúp thầy cô đưa ra những chỉ dẫn phù hợp cho các bài giảng, đồng thời giúp học sinh hiểu rõ hơn về những thử thách mà nhân loại đang đối mặt để làm nên những bước tiến khoa học và công nghệ. Những giới hạn vì vậy, không phải là hạn chế, mà chính là nền tảng cho sự sáng tạo.

"Giới Hạn Để Sáng Tạo" và Ứng Dụng Trong Xây Dựng Bài Giảng STEM

Những giới hạn không phải là hạn chế, mà là nền tảng cho sự sáng tạo.
- Brandon Rodriguez, kĩ sư tại NASA

Tính chất “mở” trong bài học STEM, hay các hoạt động làm dự án nói chung, tạo cơ hội cho học sinh được thỏa sức sáng tạo với rất nhiều ý tưởng, nhiều giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề. Tuy nhiên, sự tự do không giới hạn đó đôi lúc sẽ khiến các em cảm thấy “tê liệt”, không biết nên bắt đầu từ đâu, và thầy cô cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá. Trên thực tế, bất cứ dự án nào cũng bị giới hạn bởi các nguồn lực, như chi phí, thời gian, nhân lực hay yêu cầu cần đạt được. 


Vì vậy, việc đặt ra những giới hạn đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng một bài học theo dự án chất lượng. 


Giới hạn sáng tạo là những hạn chế học sinh cần lưu ý trong quá trình thiết kế sản phẩm. Những giới hạn này, có thể đến từ mức độ sẵn có của nguyên vật liệu, các yêu cầu đầu ra của sản phẩm và giới hạn về chi phí. Bên cạnh đó, giới hạn về thời gian và số lượng thành viên trong một nhóm cũng tạo cho học sinh thử thách để tư duy, sắp xếp và phân chia công việc giữa các thành viên sao cho hiệu quả nhất.


Vậy việc “đặt các giới hạn” giúp giáo viên hướng học sinh tới sự sáng tạo như thế nào? Hãy cùng lấy ví dụ hoạt động nhóm “Xây một cấu trúc tháp bằng giấy có thể chịu được trọng lượng của một trái bóng”


Có rất nhiều giới hạn có thể đặt ra trong thử thách "Xây tháp bằng giấy"

Giới hạn đầu tiên thầy cô nên đặt ra là về nguyên vật liệu. Từ một số lượng giấy và vật liệu có sẵn, học sinh sẽ phải tìm cách tạo ra thiết kế có khả năng chịu lực tốt nhất. Theo đó, thầy cô sẽ đánh giá sự sáng tạo của học sinh dựa trên cách các con tạo ra các kết cấu chịu lực với lượng nguyên vật liệu bị giới hạn. Để tăng phần thử thách cho hoạt động, thầy cô có thể vào vai những nhà cung cấp, đặt mức giá cho các phụ kiện như kéo, thước hay băng dính… yêu cầu học sinh phải tạo ra một thiết kế hiệu quả nhất với chi phí hợp lí nhất.


Hiểu rõ vai trò của những giới hạn giúp thầy cô đưa ra những chỉ dẫn phù hợp cho các bài giảng, đồng thời giúp học sinh hiểu rõ hơn về những thử thách mà nhân loại đang đối mặt để làm nên những bước tiến khoa học và công nghệ. Những giới hạn vì vậy, không phải là hạn chế, mà chính là nền tảng cho sự sáng tạo.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên