Phần Lan trở thành quốc gia đầu tiên xóa bỏ tất cả các môn học tại trường

29/06/2017

Hệ thống giáo dục Phần Lan được coi là tốt nhất trên thế giới, cũng là đất nước đào tạo ra những học sinh thông minh và tài năng nhất. Tuy nhiên, điều xứng đáng nhận được sự quan tâm lớn nhất là cách tiếp cận tối giản mà hệ thống giáo dục Phần Lan cần.

Các trường học ở đây không thu học phí và cung cấp các bữa ăn được trợ cấp cho tất cả trẻ em. Phần Lan cũng đã tiến hành gần như tất cả các kiểm tra chuẩn hóa trước khi 16 tuổi và không khuyến khích làm bài tập ở nhà. Việc gửi trẻ đến trường là bất hợp pháp trước khi lên bảy.

Những sự phát triển gần đây, Phần Lan đã quyết định loại bỏ tất cả các môn học truyền thống như văn học, vật lý, lịch sử, địa lý và toán học. Thay vì có kỹ năng về các môn học không liên tục, sinh viên Phần Lan bây giờ sẽ phải suy nghĩ vè phát triển theo hướng liên ngành.

 

Các trường học bây giờ sẽ phải giảng dạy các sự kiện và hiện tượng để tiếp cận các chủ đề khác nhau. Ví dụ, Thế chiến thứ hai sẽ được tiếp cận từ các quan điểm lịch sử, địa lý và toán học. Khi học sinh tham gia khóa học “Làm việc trong quán cà phê”, các bạn học sinh sẽ học tiếng Anh, kinh tế và đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình" dựa trên báo cáo của Bright Side.

Để đưa những thay đổi này vào năm 2020, Phần Lan hy vọng sẽ mang lại đầy đủ tiềm năng cho sinh viên cũng như giáo viên của họ. Giảng dạy là một nghề rất được tôn trọng và có tính cạnh tranh. Nó cũng trả giá tốt. Các ứng viên phải có nền tảng học tập xuất sắc và phải có bằng thạc sĩ để trở thành một giáo viên trong các trường học của đất nước này.

(Trích nguồn:  https://yourstory.com/2016/11/finland-school-subjects/)


Tags: AmericanSTEM, Dạy con, Giáo dục, STEM Hoa Kì, Việt Nam, Học trải nghiệm, Phát triển

Phần Lan trở thành quốc gia đầu tiên xóa bỏ tất cả các môn học tại trường

Hệ thống giáo dục Phần Lan được coi là tốt nhất trên thế giới, cũng là đất nước đào tạo ra những học sinh thông minh và tài năng nhất. Tuy nhiên, điều xứng đáng nhận được sự quan tâm lớn nhất là cách tiếp cận tối giản mà hệ thống giáo dục Phần Lan cần.

Các trường học ở đây không thu học phí và cung cấp các bữa ăn được trợ cấp cho tất cả trẻ em. Phần Lan cũng đã tiến hành gần như tất cả các kiểm tra chuẩn hóa trước khi 16 tuổi và không khuyến khích làm bài tập ở nhà. Việc gửi trẻ đến trường là bất hợp pháp trước khi lên bảy.

Những sự phát triển gần đây, Phần Lan đã quyết định loại bỏ tất cả các môn học truyền thống như văn học, vật lý, lịch sử, địa lý và toán học. Thay vì có kỹ năng về các môn học không liên tục, sinh viên Phần Lan bây giờ sẽ phải suy nghĩ vè phát triển theo hướng liên ngành.

 

Các trường học bây giờ sẽ phải giảng dạy các sự kiện và hiện tượng để tiếp cận các chủ đề khác nhau. Ví dụ, Thế chiến thứ hai sẽ được tiếp cận từ các quan điểm lịch sử, địa lý và toán học. Khi học sinh tham gia khóa học “Làm việc trong quán cà phê”, các bạn học sinh sẽ học tiếng Anh, kinh tế và đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình" dựa trên báo cáo của Bright Side.

Để đưa những thay đổi này vào năm 2020, Phần Lan hy vọng sẽ mang lại đầy đủ tiềm năng cho sinh viên cũng như giáo viên của họ. Giảng dạy là một nghề rất được tôn trọng và có tính cạnh tranh. Nó cũng trả giá tốt. Các ứng viên phải có nền tảng học tập xuất sắc và phải có bằng thạc sĩ để trở thành một giáo viên trong các trường học của đất nước này.

(Trích nguồn:  https://yourstory.com/2016/11/finland-school-subjects/)