STEM AT HOME #7: CẦU VỒNG TRONG CHAI & NÚI LỬA DƯỚI NƯỚC

11/02/2018

STEM AT HOME #7: CẦU VỒNG TRONG CHAI & NÚI LỬA DƯỚI NƯỚC[STEM AT HOME #7]: CẦU VỒNG TRONG CHAI & NÚI LỬA DƯỚI NƯỚC 🌈🌈🌈


Nội dung: So sánh sự nặng nhẹ của các loại chất lỏng khác nhau.
Kiến thức: Khối lượng riêng của chất lỏng.
Độ tuổi: 5 - 12 tuổi.#AmericanSTEM #STEM #STEMatHome #STEMEverywhere#HỌC_STEM_CÙNG_CON

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên