STEM AT HOME #4: Ô TÔ PHẢN LỰC

11/02/2018

STEM AT HOME #4: Ô TÔ PHẢN LỰC[STEM AT HOME #4]: Ô TÔ PHẢN LỰC 🚗🚗🚗


➤ Nội dung: Ứng dụng phản lực để tạo ra ô tô.
➤ Kiến thức: Phản lực (Reaction Force)
➤ Độ tuổi: 7 - 12 tuổi#AmericanSTEM #STEM #STEMatHome #STEMEverywhere#HỌC_STEM_CÙNG_CON

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên