STEM AT HOME #2: RUNG ĐỘNG & ÂM THANH

11/02/2018


🎶
🎶 RUNG ĐỘNG & ÂM THANH 🎶🎶

➤ Bản chất của âm thanh chính là các sự rung động. Sự rung động được truyền qua các phân tử không khí đến tai của chúng ta, và làm cho màng nhĩ rung. Não của chúng ta sẽ xử lý những rung động này, và giúp chúng ta nghe được âm thanh. Những âm thanh khác nhau sẽ làm màng nhĩ rung khác nhau, và chúng ta sẽ cảm nhận được các âm thanh khác nhau.

➤ Dưới đây là 2 thí nghiệm đơn giản để bố mẹ có thể cùng con khám phá mối liên hệ giữa 2 hiện tượng trên.#AmericanSTEM #STEM #STEMatHome #STEMEverywhere#HỌC_STEM_CÙNG_CON


Tags: AmericanSTEM, Hà Nội, Giáo dục, Hanoi, Hoa Kì, Công nghệ, Dạy con, Cao cấp, Beauty, Chơi với con, Du học, Education, Gia đình, Học STEM cùng con, Học trải nghiệm, học sinh, Khoa học, Khám phá, kĩ năng, Kĩ thuật, Phát triển, Phương pháp, STEM, STEM Hoa Kì, STEM Hoa Kỳ, STEMatHome, Thời trang, Tin cậy, Tin tưởng, Toán học, Tiểu học, Trung tâm

STEM AT HOME #2: RUNG ĐỘNG & ÂM THANH🎶
🎶 RUNG ĐỘNG & ÂM THANH 🎶🎶

➤ Bản chất của âm thanh chính là các sự rung động. Sự rung động được truyền qua các phân tử không khí đến tai của chúng ta, và làm cho màng nhĩ rung. Não của chúng ta sẽ xử lý những rung động này, và giúp chúng ta nghe được âm thanh. Những âm thanh khác nhau sẽ làm màng nhĩ rung khác nhau, và chúng ta sẽ cảm nhận được các âm thanh khác nhau.

➤ Dưới đây là 2 thí nghiệm đơn giản để bố mẹ có thể cùng con khám phá mối liên hệ giữa 2 hiện tượng trên.#AmericanSTEM #STEM #STEMatHome #STEMEverywhere#HỌC_STEM_CÙNG_CON

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên