Trải nghiệm giáo dục STEM cùng học sinh trường tiểu học Vinschool

10/04/2017

Ngày 1/4/2017, AmericanSTEM kết hợp với trường tiểu học Vinschool tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa tại Công viên Mùa Hạ, Ecopark cho gần 30 em học sinh lớp 1 và phụ huynh, với nhiều hoạt động trải nghiệm STEM phù hợp với độ tuổi mới vào cấp tiểu học, giúp các em bước đầu tìm hiểu về giáo dục STEM từ sớm.

Buổi hoạt động ngoại khóa được tổ chức với nhiều hoạt động mang tính chất “học mà chơi, chơi mà học”. Với mục tiêu đem đến cho các em học sinh lớp 1 cơ hội tiếp cận giáo dục STEM ngay khi mới cắp sách tới trường, buổi hoạt động này còn mang tính chất giới thiệu cho phụ huynh về phương pháp giáo dục học thông qua trải nghiệm mới.

Trong buổi hoạt động ngoại khóa này, các em được trải nghiệm phương pháp học thông qua thực hành, không sử dụng sách vở, không cầu kì lý thuyết, nhưng các em có thể hiểu được những nguyên lý cơ bản qua các thử thách STEM, tìm ra các giải pháp để giải quyết những khó khăn, thử thách mà các thầy cô đưa ra.

Xây tháp bằng cốc giấy và xây nhà với vật liệu tự nhiên là hai thử thách mà các em phải trải qua. Mỗi trò chơi lại mang một thử thách riêng, nhưng khi vượt qua hai thử thách này, các em học được cách giải quyết vấn đề qua làm việc nhóm, sáng tạo trong quá trình thiết kế kĩ thuật - đây là một trong những quy trình quan trọng trong các môn học của giáo dục STEM nói riêng và cuộc sống nói chung.

Điều đó được thể hiện khi các bạn cùng nhau nghĩ cách dựng những chiếc cốc mỏng manh để xếp thành một cái tháp có thể đỡ trọng lượng của một người hay khi tự vẽ bản thiết kế ngôi nhà của nhóm mình, rồi tự tay xây dựng bằng những vật liệu tự nhiên như củi, dây, lá chuối,... những vật liệu các em không bao giờ nghĩ có thể xây dựng nên ngôi nhà “trú ẩn” của riêng mình

Từng bước, sau khi thiết kế, các em chuyển sang bước xây dựng bằng những vật liệu tự nhiên thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Dưới sự gợi ý của các thầy, cô giáo, cùng sự hỗ trợ, cổ vũ của các vị phụ huynh, rất nhiều ngôi nhà trú ẩn đã được hoàn thiện rất vững chắc.

Vui chơi nhưng vẫn tiếp thu kiến thức, áp dụng để giải quyết cho những khó khăn mà các em thường gặp trong cuộc sống, đó chính là điều mà AmericanSTEM hướng tới khi kết hợp tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa trải nghiệm STEM.


Tags: AmericanSTEM, STEM, Field Trip, kĩ năng, STEM Hoa Kì, Việt Nam, Vinschool, Giáo dục

Trải nghiệm giáo dục STEM cùng học sinh trường tiểu học Vinschool

Ngày 1/4/2017, AmericanSTEM kết hợp với trường tiểu học Vinschool tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa tại Công viên Mùa Hạ, Ecopark cho gần 30 em học sinh lớp 1 và phụ huynh, với nhiều hoạt động trải nghiệm STEM phù hợp với độ tuổi mới vào cấp tiểu học, giúp các em bước đầu tìm hiểu về giáo dục STEM từ sớm.

Buổi hoạt động ngoại khóa được tổ chức với nhiều hoạt động mang tính chất “học mà chơi, chơi mà học”. Với mục tiêu đem đến cho các em học sinh lớp 1 cơ hội tiếp cận giáo dục STEM ngay khi mới cắp sách tới trường, buổi hoạt động này còn mang tính chất giới thiệu cho phụ huynh về phương pháp giáo dục học thông qua trải nghiệm mới.

Trong buổi hoạt động ngoại khóa này, các em được trải nghiệm phương pháp học thông qua thực hành, không sử dụng sách vở, không cầu kì lý thuyết, nhưng các em có thể hiểu được những nguyên lý cơ bản qua các thử thách STEM, tìm ra các giải pháp để giải quyết những khó khăn, thử thách mà các thầy cô đưa ra.

Xây tháp bằng cốc giấy và xây nhà với vật liệu tự nhiên là hai thử thách mà các em phải trải qua. Mỗi trò chơi lại mang một thử thách riêng, nhưng khi vượt qua hai thử thách này, các em học được cách giải quyết vấn đề qua làm việc nhóm, sáng tạo trong quá trình thiết kế kĩ thuật - đây là một trong những quy trình quan trọng trong các môn học của giáo dục STEM nói riêng và cuộc sống nói chung.

Điều đó được thể hiện khi các bạn cùng nhau nghĩ cách dựng những chiếc cốc mỏng manh để xếp thành một cái tháp có thể đỡ trọng lượng của một người hay khi tự vẽ bản thiết kế ngôi nhà của nhóm mình, rồi tự tay xây dựng bằng những vật liệu tự nhiên như củi, dây, lá chuối,... những vật liệu các em không bao giờ nghĩ có thể xây dựng nên ngôi nhà “trú ẩn” của riêng mình

Từng bước, sau khi thiết kế, các em chuyển sang bước xây dựng bằng những vật liệu tự nhiên thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Dưới sự gợi ý của các thầy, cô giáo, cùng sự hỗ trợ, cổ vũ của các vị phụ huynh, rất nhiều ngôi nhà trú ẩn đã được hoàn thiện rất vững chắc.

Vui chơi nhưng vẫn tiếp thu kiến thức, áp dụng để giải quyết cho những khó khăn mà các em thường gặp trong cuộc sống, đó chính là điều mà AmericanSTEM hướng tới khi kết hợp tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa trải nghiệm STEM.