Trải nghiệm 8 ngày "Học STEM" của giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

17/07/2018

Khóa đào tạo giáo viên STEM


"Trước khi học STEM, tôi nghĩ STEM là việc giáo viên và học sinh làm ra các sản phẩm như ô tô, tên lửa… từ nguyên liệu tái chế, là làm các thí nghiệm khoa học, là lập trình, máy móc, và quan trọng nhất là tạo nên kết quả, sản phẩm.

Sau 8 ngày học STEM, tôi nhận ra STEM là cuộc sống xung quanh, là quá trình nghiên cứu, học tập liên môn, làm việc khoa học có kiểm chứng bằng số liệu cụ thể, giúp hình thành nhân cách tốt, tư duy phản biện, tự tìm tòi khám phá, phát huy tính sáng tạo cho trẻ thông qua giải quyết các vấn đề liên quan thực tế.

Không những thế, STEM còn là cách giáo viên chúng tôi trở thành các huấn luyện viên, hướng dẫn học sinh lập kế hoạch, trải nghiệm, là cách đánh giá học sinh, là cách xây dựng môi trường tích cực trong lớp học. Từ các thành tố tạo thành tiết học, các bước lên bài giảng,... từng chi tiết, từng bước ấy đều có mục đích vô cùng rõ ràng, mang lại cho học sinh nhiều điều ý nghĩa.

Và quan trọng hơn cả, chúng tôi nhận ra sự cần thiết của việc cho phép học sinh thất bại, và quá trình mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải kết quả, sản phẩm cuối cùng mà học sinh tạo ra."

Đó là những lời chia sẻ của giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, và cũng là những điều AmericanSTEM mong muốn truyền tải sau 2 chặng đầu tiên của Khóa Đào tạo Giáo viên STEM Educators Workshop. AmericanSTEM hy vọng trải nghiệm trong những ngày qua và hành trình còn lại của Khóa đào tạo sẽ đem đến cho các thầy cô những hành trang thực sự hữu ích trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

#AmericanSTEM #STEM #RealSTEM #RealLife #EducatorsWorkshop
--------------------------------------
Xem thêm:

>>> Album hình ảnh Khóa đào tạo tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

>>> Thông tin chi tiết chương trình Đào tạo Giáo viên STEM.
--------------------------------------
 Khóa đào tạo giáo viên “Ứng dụng phương pháp STEM trong giảng dạy” được thiết kế nhằm trang bị cho các giáo viên hiểu biết toàn diện về giáo dục STEM cùng cách áp dụng các phương pháp & kỹ thuật STEM trong việc xây dựng bài giảng, truyền tải nội dung bài học, đánh giá học sinh và quản lí lớp học. 
 Thông tin khóa đào tạo: https://www.facebook.com/events/658730257829487/


Tags: Đào tạo giáo viên, STEM, Education, Tiểu học, Đoàn Thị Điểm

Trải nghiệm 8 ngày "Học STEM" của giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Khóa đào tạo giáo viên STEM


"Trước khi học STEM, tôi nghĩ STEM là việc giáo viên và học sinh làm ra các sản phẩm như ô tô, tên lửa… từ nguyên liệu tái chế, là làm các thí nghiệm khoa học, là lập trình, máy móc, và quan trọng nhất là tạo nên kết quả, sản phẩm.

Sau 8 ngày học STEM, tôi nhận ra STEM là cuộc sống xung quanh, là quá trình nghiên cứu, học tập liên môn, làm việc khoa học có kiểm chứng bằng số liệu cụ thể, giúp hình thành nhân cách tốt, tư duy phản biện, tự tìm tòi khám phá, phát huy tính sáng tạo cho trẻ thông qua giải quyết các vấn đề liên quan thực tế.

Không những thế, STEM còn là cách giáo viên chúng tôi trở thành các huấn luyện viên, hướng dẫn học sinh lập kế hoạch, trải nghiệm, là cách đánh giá học sinh, là cách xây dựng môi trường tích cực trong lớp học. Từ các thành tố tạo thành tiết học, các bước lên bài giảng,... từng chi tiết, từng bước ấy đều có mục đích vô cùng rõ ràng, mang lại cho học sinh nhiều điều ý nghĩa.

Và quan trọng hơn cả, chúng tôi nhận ra sự cần thiết của việc cho phép học sinh thất bại, và quá trình mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải kết quả, sản phẩm cuối cùng mà học sinh tạo ra."

Đó là những lời chia sẻ của giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, và cũng là những điều AmericanSTEM mong muốn truyền tải sau 2 chặng đầu tiên của Khóa Đào tạo Giáo viên STEM Educators Workshop. AmericanSTEM hy vọng trải nghiệm trong những ngày qua và hành trình còn lại của Khóa đào tạo sẽ đem đến cho các thầy cô những hành trang thực sự hữu ích trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

#AmericanSTEM #STEM #RealSTEM #RealLife #EducatorsWorkshop
--------------------------------------
Xem thêm:

>>> Album hình ảnh Khóa đào tạo tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

>>> Thông tin chi tiết chương trình Đào tạo Giáo viên STEM.
--------------------------------------
 Khóa đào tạo giáo viên “Ứng dụng phương pháp STEM trong giảng dạy” được thiết kế nhằm trang bị cho các giáo viên hiểu biết toàn diện về giáo dục STEM cùng cách áp dụng các phương pháp & kỹ thuật STEM trong việc xây dựng bài giảng, truyền tải nội dung bài học, đánh giá học sinh và quản lí lớp học. 
 Thông tin khóa đào tạo: https://www.facebook.com/events/658730257829487/

Bình luận

Diapabera 22/07/2021

coupons for cialis 20 mg