STEM Summer Camp in Florida

10/04/2017

Lần đầu tiên được phỏng vấn visa, tự lập cuộc sống trên đất Mỹ, hay trải nghiệm môi trường học tập quốc tế có thể sẽ mang lại những kinh nghiệm khó quên cho mùa hè, hoặc chính là bước đệm cho các em cho những quyết định quan trọng trong tương lai.
Phụ huynh có thể đăng ký tìm hiểu thêm thông tin về trại hè tại: https://goo.gl/fQNJs3

-----------------------
A bright future may come from real international experiences. The first time to interview visa, or to live an independent life in a foreign country can bring unforgettable time for Summer, and even become a steppingstone for their future life.
To receive further information, please click:https://goo.gl/fQNJs3


Tags: Trại hè, AmericanSTEM, Học trải nghiệm, Hoa Kì, STEM Hoa Kì, STEM, Việt Nam, Giáo dục

STEM Summer Camp in Florida

Lần đầu tiên được phỏng vấn visa, tự lập cuộc sống trên đất Mỹ, hay trải nghiệm môi trường học tập quốc tế có thể sẽ mang lại những kinh nghiệm khó quên cho mùa hè, hoặc chính là bước đệm cho các em cho những quyết định quan trọng trong tương lai.
Phụ huynh có thể đăng ký tìm hiểu thêm thông tin về trại hè tại: https://goo.gl/fQNJs3

-----------------------
A bright future may come from real international experiences. The first time to interview visa, or to live an independent life in a foreign country can bring unforgettable time for Summer, and even become a steppingstone for their future life.
To receive further information, please click:https://goo.gl/fQNJs3

Bình luận

fggfgfgf 24/08/2017

dgtyvbgt