STEM Summer Camp in Florida

Lần đầu tiên được phỏng vấn visa, tự lập cuộc sống trên đất Mỹ, hay trải nghiệm môi trường học tập quốc tế có thể sẽ mang lại những kinh nghiệm khó quên cho mùa hè, hoặc chính là bước đệm cho các em cho những quyết định quan trọng trong tương lai.
Phụ huynh có thể đăng ký tìm hiểu thêm thông tin về trại hè tại: https://goo.gl/fQNJs3

-----------------------
A bright future may come from real international experiences. The first time to interview visa, or to live an independent life in a foreign country can bring unforgettable time for Summer, and even become a steppingstone for their future life.
To receive further information, please click:https://goo.gl/fQNJs3

Input comment

Comments

fggfgfgf 24/08/2017

dgtyvbgt

Related Articles

STEM Fair - Hành trình tới cung trăng

Lần đầu tiên được phỏng vấn visa, tự lập cuộc sống trên đất Mỹ, hay trải nghiệm môi trường học tập quốc tế có thể sẽ mang lại những kinh nghiệm khó quên cho mùa hè, hoặc chính là bước đệm cho các em cho những quyết định quan trọng...

Trải nghiệm lớp học STEM - STEM Challenge 09/09/2018

Lần đầu tiên được phỏng vấn visa, tự lập cuộc sống trên đất Mỹ, hay trải nghiệm môi trường học tập quốc tế có thể sẽ mang lại những kinh nghiệm khó quên cho mùa hè, hoặc chính là bước đệm cho các em cho những quyết định quan trọng...

Trải nghiệm 8 ngày "Học STEM" của giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Lần đầu tiên được phỏng vấn visa, tự lập cuộc sống trên đất Mỹ, hay trải nghiệm môi trường học tập quốc tế có thể sẽ mang lại những kinh nghiệm khó quên cho mùa hè, hoặc chính là bước đệm cho các em cho những quyết định quan trọng...

[HN] Ngày hội Trải nghiệm: Khám phá Trại hè Sáng chế 2018

Lần đầu tiên được phỏng vấn visa, tự lập cuộc sống trên đất Mỹ, hay trải nghiệm môi trường học tập quốc tế có thể sẽ mang lại những kinh nghiệm khó quên cho mùa hè, hoặc chính là bước đệm cho các em cho những quyết định quan trọng...