Saturday STEM Challenge

10/04/2017

AmericanSTEM would like to introduce “Saturday STEM”, where students and parents can explore the world around us in a totally different perspective that is being implemented for the first time in Vietnam, featuring:
• Bilingual approach: English and Vietnamese
• A real STEM experience with advanced learning tools
• Skill set needed for 21st century learners ( creatical thinking, creativity and imagination, collaboration and team work,... )

DETAILS ABOUT THE CLASS
_ 9 AM to 11 AM every Saturday, starting November 12th, 2016
_ 2nd floor, 25T2 Building, Nguyen Thi Thap St., Cau Giay, Hanoi
_ Fee for the Demo class: 400.000VND/4 classes ( including T-shirt, snacks and STEM supplies)
_ Limited class: 15 students.

SIGN UP NOW!
1. Register online: https://goo.gl/forms/czfLBykVKx17gYnv2
2. Message us on Facebook:https://www.facebook.com/americanstem/
3. Hotline: 0166 866 1558 ( Ms Huong ) - 0902 267 496 ( Ms Ha )

*************************
Với mong muốn đưa giáo dục STEM trở nên gần gũi hơn với học sinh Việt Nam, AmericanSTEM tổ chức chuỗi lớp học Demo “Saturday STEM” nhằm mang lại cho các bạn nhỏ những giờ học trải nghiệm thực tế và thú vị.

Bên cạnh đó, điểm đặc biệt khi tham gia vào các lớp học STEM cùng AmericanSTEM:
• Ngôn ngữ giảng dạy bằng Tiếng Anh bởi các giảng viên STEM có kinh nghiệm
• Trải nghiệm phương pháp STEM tiên tiến và công cụ học tập hiện đại
• Hình thành và phát triển các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 (tư duy logic, sáng tạo, làm việc nhóm, thuyết trình,...)

Đặc biệt, lớp học Demo của AmericanSTEM chỉ giới hạn 15 bạn, để các bạn có thể làm việc nhóm và có sự tương tác tốt nhất với giáo viên.

CHI TIẾT LỚP HỌC:
- Thời gian : 9h – 11h thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 12 – 11 - 2016
- Địa điểm : Tầng 2, Toà nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chi phí cho lớp học Demo ( bao gồm T-shirt, snack, dụng cụ học tập,…) : 400.000 VNĐ/4 buổi

ĐĂNG KÝ THAM DỰ:
1. Đăng ký Online tại: https://goo.gl/forms/czfLBykVKx17gYnv2
2. Inbox cho AmericanSTEM:https://www.facebook.com/americanstem/
3. Gọi điện đăng ký trực tiếp qua hotline: 0166 866 1558 ( Ms Hương ) hoặc 0902 267 496 ( Ms Hà )

Saturday STEM Challenge

AmericanSTEM would like to introduce “Saturday STEM”, where students and parents can explore the world around us in a totally different perspective that is being implemented for the first time in Vietnam, featuring:
• Bilingual approach: English and Vietnamese
• A real STEM experience with advanced learning tools
• Skill set needed for 21st century learners ( creatical thinking, creativity and imagination, collaboration and team work,... )

DETAILS ABOUT THE CLASS
_ 9 AM to 11 AM every Saturday, starting November 12th, 2016
_ 2nd floor, 25T2 Building, Nguyen Thi Thap St., Cau Giay, Hanoi
_ Fee for the Demo class: 400.000VND/4 classes ( including T-shirt, snacks and STEM supplies)
_ Limited class: 15 students.

SIGN UP NOW!
1. Register online: https://goo.gl/forms/czfLBykVKx17gYnv2
2. Message us on Facebook:https://www.facebook.com/americanstem/
3. Hotline: 0166 866 1558 ( Ms Huong ) - 0902 267 496 ( Ms Ha )

*************************
Với mong muốn đưa giáo dục STEM trở nên gần gũi hơn với học sinh Việt Nam, AmericanSTEM tổ chức chuỗi lớp học Demo “Saturday STEM” nhằm mang lại cho các bạn nhỏ những giờ học trải nghiệm thực tế và thú vị.

Bên cạnh đó, điểm đặc biệt khi tham gia vào các lớp học STEM cùng AmericanSTEM:
• Ngôn ngữ giảng dạy bằng Tiếng Anh bởi các giảng viên STEM có kinh nghiệm
• Trải nghiệm phương pháp STEM tiên tiến và công cụ học tập hiện đại
• Hình thành và phát triển các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 (tư duy logic, sáng tạo, làm việc nhóm, thuyết trình,...)

Đặc biệt, lớp học Demo của AmericanSTEM chỉ giới hạn 15 bạn, để các bạn có thể làm việc nhóm và có sự tương tác tốt nhất với giáo viên.

CHI TIẾT LỚP HỌC:
- Thời gian : 9h – 11h thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 12 – 11 - 2016
- Địa điểm : Tầng 2, Toà nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chi phí cho lớp học Demo ( bao gồm T-shirt, snack, dụng cụ học tập,…) : 400.000 VNĐ/4 buổi

ĐĂNG KÝ THAM DỰ:
1. Đăng ký Online tại: https://goo.gl/forms/czfLBykVKx17gYnv2
2. Inbox cho AmericanSTEM:https://www.facebook.com/americanstem/
3. Gọi điện đăng ký trực tiếp qua hotline: 0166 866 1558 ( Ms Hương ) hoặc 0902 267 496 ( Ms Hà )