Khai giảng lớp STEM chính khoá (32 tuần) dành cho học sinh từ 3 - 14 tuổi

03/10/2017

*CÁC QUÝ PHỤ HUYNH CÓ THỂ ĐĂNG KÍ CHO CON THAM GIA MỘT BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

Tìm hiểu thêm về giáo dục STEM: Giáo dục STEM - Phương pháp thế kỉ 21

🎉 Đồng hành cùng con trong suốt 32 tuần (tương ứng với 1 năm học), Chương trình STEM Chính khóa 32 tuần sẽ giúp con:
- Nâng cao kết quả học tập của trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán bằng phương pháp “vừa học vừa làm”. Các con sẽ học cách xác định những vấn đề thực tế trong cuộc sống và tìm ra các giải pháp để giải
quyết
-Tăng cường và phát triển những kỹ năng cần thiết của thế kỉ 21 (4Cs) như kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, làm
việc nhóm và năng lực biểu đạt ngôn ngữ bằng hai thứ tiếng Anh - Việt trong suốt quá trình học.


➤ Thông tin chi tiết:
- Đối tượng: Học sinh từ 3 - 14 tuổi.
- Thời gian:

10:00 - 11:30 sáng thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần

14:30 - 16:00 chiều thứ 7 hàng tuần


- Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Hà Nội
- Học phí: 8.000.000VNĐ/32 tuần (8 tháng) (Chưa bao gồm học liệu)

📞 Để được hỗ trợ thêm các thông tin về khóa học và đăng ký tham dự, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh của AmericanSTEM, số điện thoại: (024) 6662 8289 hoặc 0914 013 089.

---------------------------------
🎉 We do offer a 32-week course for children at the age from 3-14, helping them expose to STEM Education.

🎉 Details:
➤ Participants: Children aged from 3 to 14
➤ Time:

10:00 - 11:30 every Saturday & Sunday morning

14:30 - 16:00 Saturday afternoon


➤ Place: Floor 2, Golden Palace Building, Le Van Luong Street, Hanoi
➤ Fee: 8.000.000VNĐ/32 weeks (8 months) (Learning materials not included)
📞 Should you need any further information, please do not hesitate to contact AmericanSTEM's Admission Department, phone number: (024) 6666 8289 or 0914 013 089.

---------------------------------
AmericanSTEM Vietnam
🏠 Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Hà Nội
📞 Liên hệ: 024 6666 8286 hoặc 091 401 3089
✉️ Email: info@americanstem.vn


ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY


Tags: AmericanSTEM, Gia đình, Giáo dục, Học trải nghiệm, Hoa Kì, STEM, STEM Hoa Kì, STEM Hoa Kỳ, Việt Nam, Vietnam, Chính khoá, Phát triển, Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán học

Khai giảng lớp STEM chính khoá (32 tuần) dành cho học sinh từ 3 - 14 tuổi

*CÁC QUÝ PHỤ HUYNH CÓ THỂ ĐĂNG KÍ CHO CON THAM GIA MỘT BUỔI HỌC TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

Tìm hiểu thêm về giáo dục STEM: Giáo dục STEM - Phương pháp thế kỉ 21

🎉 Đồng hành cùng con trong suốt 32 tuần (tương ứng với 1 năm học), Chương trình STEM Chính khóa 32 tuần sẽ giúp con:
- Nâng cao kết quả học tập của trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán bằng phương pháp “vừa học vừa làm”. Các con sẽ học cách xác định những vấn đề thực tế trong cuộc sống và tìm ra các giải pháp để giải
quyết
-Tăng cường và phát triển những kỹ năng cần thiết của thế kỉ 21 (4Cs) như kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, làm
việc nhóm và năng lực biểu đạt ngôn ngữ bằng hai thứ tiếng Anh - Việt trong suốt quá trình học.


➤ Thông tin chi tiết:
- Đối tượng: Học sinh từ 3 - 14 tuổi.
- Thời gian:

10:00 - 11:30 sáng thứ 7 & Chủ nhật hàng tuần

14:30 - 16:00 chiều thứ 7 hàng tuần


- Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Hà Nội
- Học phí: 8.000.000VNĐ/32 tuần (8 tháng) (Chưa bao gồm học liệu)

📞 Để được hỗ trợ thêm các thông tin về khóa học và đăng ký tham dự, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh của AmericanSTEM, số điện thoại: (024) 6662 8289 hoặc 0914 013 089.

---------------------------------
🎉 We do offer a 32-week course for children at the age from 3-14, helping them expose to STEM Education.

🎉 Details:
➤ Participants: Children aged from 3 to 14
➤ Time:

10:00 - 11:30 every Saturday & Sunday morning

14:30 - 16:00 Saturday afternoon


➤ Place: Floor 2, Golden Palace Building, Le Van Luong Street, Hanoi
➤ Fee: 8.000.000VNĐ/32 weeks (8 months) (Learning materials not included)
📞 Should you need any further information, please do not hesitate to contact AmericanSTEM's Admission Department, phone number: (024) 6666 8289 or 0914 013 089.

---------------------------------
AmericanSTEM Vietnam
🏠 Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Hà Nội
📞 Liên hệ: 024 6666 8286 hoặc 091 401 3089
✉️ Email: info@americanstem.vn


ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY

Bình luận

Diapabera 21/07/2021

buy cialis online with prescription