KHAI GIẢNG LỚP HỌC STEM CHUẨN HOA KÌ - DÀNH CHO HỌC SINH MẪU GIÁO (3 - 5 TUỔI)

22/08/2017

*CÁC QUÝ PHỤ HUYNH CÓ THỂ ĐĂNG KÍ CHO CON THAM GIA BUỔI HỌC THỬ TRẢI NGHIỆMKHAI GIẢNG LỚP CHÍNH KHÓA STEM 32 TUẦN DÀNH CHO HỌC SINH MẪU GIÁO

➤ Đồng hành cùng con trong suốt 32 tuần (tương ứng với 1 năm học), Chương trình Chính khóa 32 tuần dành cho học sinh Mẫu giáo giúp con:
- Tiếp cận với các khái niệm tích hợp về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học một cách gần gũi, dễ hiểu và có thể ứng dụng ngay trong sinh hoạt hàng ngày.
- Tư duy sáng tạo của từng học sinh sẽ được khuyến khích để phát huy tối đa trong từng hoạt động trên lớp.
- Tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và thủ công đa dạng, các con sẽ được trang bị toàn diện từ kiến thức tới hành vi, thái độ để sẵn sàng với Giáo dục STEM khối tiểu học.

➤ Thông tin chi tiết:
- Đối tượng: Học sinh từ 3 - 5 tuổi
- Thời gian: 10:00 - 11:30 thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 26/08/2017
- Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Hà Nội
- Học phí: 8.000.000VNĐ/32 tuần (8 tháng) (Chưa bao gồm học liệu)

📞 Để được hỗ trợ thêm các thông tin về khóa học và đăng ký tham dự, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh của AmericanSTEM, số điện thoại: (024) 6666 8289 hoặc 0914 013 089.

➤ Thông tin buổi học thử:

- Thời gian: 10:00 - 11:30 thứ Bảy, ngày 26/08/2017


Tags: STEM, AmericanSTEM, STEM Hoa Kì, Việt Nam, Vietnam, Mẫu giáo, Kindergarten, Dạy con, Học trải nghiệm

KHAI GIẢNG LỚP HỌC STEM CHUẨN HOA KÌ - DÀNH CHO HỌC SINH MẪU GIÁO (3 - 5 TUỔI)

*CÁC QUÝ PHỤ HUYNH CÓ THỂ ĐĂNG KÍ CHO CON THAM GIA BUỔI HỌC THỬ TRẢI NGHIỆMKHAI GIẢNG LỚP CHÍNH KHÓA STEM 32 TUẦN DÀNH CHO HỌC SINH MẪU GIÁO

➤ Đồng hành cùng con trong suốt 32 tuần (tương ứng với 1 năm học), Chương trình Chính khóa 32 tuần dành cho học sinh Mẫu giáo giúp con:
- Tiếp cận với các khái niệm tích hợp về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học một cách gần gũi, dễ hiểu và có thể ứng dụng ngay trong sinh hoạt hàng ngày.
- Tư duy sáng tạo của từng học sinh sẽ được khuyến khích để phát huy tối đa trong từng hoạt động trên lớp.
- Tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và thủ công đa dạng, các con sẽ được trang bị toàn diện từ kiến thức tới hành vi, thái độ để sẵn sàng với Giáo dục STEM khối tiểu học.

➤ Thông tin chi tiết:
- Đối tượng: Học sinh từ 3 - 5 tuổi
- Thời gian: 10:00 - 11:30 thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 26/08/2017
- Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Golden Palace, Lê Văn Lương, Hà Nội
- Học phí: 8.000.000VNĐ/32 tuần (8 tháng) (Chưa bao gồm học liệu)

📞 Để được hỗ trợ thêm các thông tin về khóa học và đăng ký tham dự, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh của AmericanSTEM, số điện thoại: (024) 6666 8289 hoặc 0914 013 089.

➤ Thông tin buổi học thử:

- Thời gian: 10:00 - 11:30 thứ Bảy, ngày 26/08/2017

Bình luận

fhgfhbg 24/08/2017

ytyryry