Hội Thảo Chuyên Đề STE(A)M: Xây Dựng Và Phát Triển Mô Hình Trường Học Lấy STE(A)M Làm Trung Tâm

31/05/2019

Vào ngày 31/05/2019, AmericanSTEM Vietnam đã vinh dự cùng Tổ chức Giáo dục IEG đồng tổ chức Hội thảo Chuyên đề STE(A)M: Xây dựng và phát triển mô hình trường học lấy STE(A)M làm trung tâm, với sự tham dự của các thầy cô và lãnh đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Sau lời khai mạc buổi Hội thảo từ chị Lương Thanh Bình - CEO của AmericanSTEM, các thầy cô tham gia chương trình đã được lắng nghe chia sẻ từ những chuyên gia hàng đầu trong việc phát triển mô hình Giáo dục STEM/STEAM:

★ Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu - CEO của Tổ chức Giáo dục IEG với chia sẻ về “Giáo dục STE(A)M và Mô hình trường học tổng thể” 

★ Tiến sĩ Nguyễn Thành Hải - Đại học Missouri, Hoa Kỳ chia sẻ về “Xây dựng, phát triển và duy trì mô hình trường học STE(A)M” 

★ Đội ngũ thầy cô giáo của AmericanSTEM với chia sẻ về kinh nghiệm phát triển giáo trình, hoạt động STEM trong trường học và đào tạo giáo viên STEM.


Chị Lương Thanh Bình - CEO của AmericanSTEM phát biểu khai mạc chương trình

Phần chia sẻ của diễn giả Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu


Diễn giả Tiến sĩ Nguyễn Thành Hải chia sẻ về “Xây dựng, phát triển và duy trì mô hình trường học STE(A)M” 

Thầy cô tại AmericanSTEM Vietnam chia sẻ về kinh nghiệm giáo dục STEM

Cùng với đó là phần chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng thực tế từ bà Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm sau một năm đưa bộ môn STEM vào giảng dạy tại trường.  

Buổi Hội thảo đã đem lại cho thầy cô và lãnh đạo các trường những thông tin hữu ích về bản chất và giá trị của giáo dục STEM, và những điều cần làm để đưa những lợi ích đó tới trường học và cho học sinh của mình.


Về phía AmericanSTEM Vietnam, chúng tôi tự hào khi nhận được sự hợp tác và tin tưởng từ các đơn vị, chuyên gia hàng đầu trong ngành giáo dục để cùng xây dựng những chương trình STEM hiệu quả cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.


Hội Thảo Chuyên Đề STE(A)M: Xây Dựng Và Phát Triển Mô Hình Trường Học Lấy STE(A)M Làm Trung Tâm

Vào ngày 31/05/2019, AmericanSTEM Vietnam đã vinh dự cùng Tổ chức Giáo dục IEG đồng tổ chức Hội thảo Chuyên đề STE(A)M: Xây dựng và phát triển mô hình trường học lấy STE(A)M làm trung tâm, với sự tham dự của các thầy cô và lãnh đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Sau lời khai mạc buổi Hội thảo từ chị Lương Thanh Bình - CEO của AmericanSTEM, các thầy cô tham gia chương trình đã được lắng nghe chia sẻ từ những chuyên gia hàng đầu trong việc phát triển mô hình Giáo dục STEM/STEAM:

★ Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu - CEO của Tổ chức Giáo dục IEG với chia sẻ về “Giáo dục STE(A)M và Mô hình trường học tổng thể” 

★ Tiến sĩ Nguyễn Thành Hải - Đại học Missouri, Hoa Kỳ chia sẻ về “Xây dựng, phát triển và duy trì mô hình trường học STE(A)M” 

★ Đội ngũ thầy cô giáo của AmericanSTEM với chia sẻ về kinh nghiệm phát triển giáo trình, hoạt động STEM trong trường học và đào tạo giáo viên STEM.


Chị Lương Thanh Bình - CEO của AmericanSTEM phát biểu khai mạc chương trình

Phần chia sẻ của diễn giả Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu


Diễn giả Tiến sĩ Nguyễn Thành Hải chia sẻ về “Xây dựng, phát triển và duy trì mô hình trường học STE(A)M” 

Thầy cô tại AmericanSTEM Vietnam chia sẻ về kinh nghiệm giáo dục STEM

Cùng với đó là phần chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng thực tế từ bà Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm sau một năm đưa bộ môn STEM vào giảng dạy tại trường.  

Buổi Hội thảo đã đem lại cho thầy cô và lãnh đạo các trường những thông tin hữu ích về bản chất và giá trị của giáo dục STEM, và những điều cần làm để đưa những lợi ích đó tới trường học và cho học sinh của mình.


Về phía AmericanSTEM Vietnam, chúng tôi tự hào khi nhận được sự hợp tác và tin tưởng từ các đơn vị, chuyên gia hàng đầu trong ngành giáo dục để cùng xây dựng những chương trình STEM hiệu quả cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.