Một Ngày Trải Nghiệm Các Thử Thách STEM Của Các Bạn Nhỏ Trường Quốc Tế Singapore!

18/03/2019

Các bạn học sinh Trường Quốc tế Singapore (SIS) đã có một ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng với chương trình Field Trip tại AmericanSTEM Vietnam vào ngày 18/03/2019.


Khởi động với Bài tập Thể chất đặc trưng của AmericanSTEM Vietnam, hơn 80 bạn nhỏ sau đó đã được trải qua một loạt những thử thách STEM thú vị về vật lý, toán học, công nghê,...


Dù là chế tạo “máy bắn đá” sử dụng nguyên lý cơ học,

xây dựng tháp đá dựa trên lý thuyết về lực,

tự làm la bàn cho cuộc truy tìm kho báu,... dường như không thử thách nào có thể cản bước sức sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm của các bạn học sinh.

Hoạt động tìm hiểu sự hình thành của lốc xoáy - hoạt động cuối cùng của buổi trải nghiệm chắc chắn đã làm thỏa mãn trí tò mò của các bạn học sinh.


Không chỉ đem đến những Chương trình STEM tại trung tâm, AmericanSTEM Vietnam luôn phối hợp với các trường học và tổ chức giáo dục uy tín nhằm xây dựng môi trường học tập STEM thực tiễn theo chuẩn NGSS Hoa Kỳ cho học sinh tại Việt Nam!


Một Ngày Trải Nghiệm Các Thử Thách STEM Của Các Bạn Nhỏ Trường Quốc Tế Singapore!

Các bạn học sinh Trường Quốc tế Singapore (SIS) đã có một ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng với chương trình Field Trip tại AmericanSTEM Vietnam vào ngày 18/03/2019.


Khởi động với Bài tập Thể chất đặc trưng của AmericanSTEM Vietnam, hơn 80 bạn nhỏ sau đó đã được trải qua một loạt những thử thách STEM thú vị về vật lý, toán học, công nghê,...


Dù là chế tạo “máy bắn đá” sử dụng nguyên lý cơ học,

xây dựng tháp đá dựa trên lý thuyết về lực,

tự làm la bàn cho cuộc truy tìm kho báu,... dường như không thử thách nào có thể cản bước sức sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm của các bạn học sinh.

Hoạt động tìm hiểu sự hình thành của lốc xoáy - hoạt động cuối cùng của buổi trải nghiệm chắc chắn đã làm thỏa mãn trí tò mò của các bạn học sinh.


Không chỉ đem đến những Chương trình STEM tại trung tâm, AmericanSTEM Vietnam luôn phối hợp với các trường học và tổ chức giáo dục uy tín nhằm xây dựng môi trường học tập STEM thực tiễn theo chuẩn NGSS Hoa Kỳ cho học sinh tại Việt Nam!