EcoSTEM with AmericanSTEM

10/04/2017

Last Sunday Nov 20th 2016, AmericanSTEM has organized EcoSTEM, a valuable learning opportunity for our children at EduFarm (Chuong My, Hanoi). Despite living in an agricultural country, many Vietnamsese students, especially in urban areas, lack the knowledge and experience of agriculture. Throughout the program, students had the chance to witness the modern approach to hi-tech agriculture, visit the wildlife museum, do hands-on bio-chem experiments, feed cattles and participate in other exciting team-building activities.
----------------
Buổi dã ngoại EcoSTEM tại Trang trại giáo dục Edufarm (Chương Mỹ, Hà Nội) ngày 20/11/2016 do AmericanSTEM phối hợp với Edufarm tổ chức đã đem lại cho các bạn nhỏ cơ hội trải nghiệm thực tế nhất. Là một quốc gia có nền nông nghiệp phát triển, nhưng nhiều trẻ em, hiếm có những cơ hội để tìm hiểu và trải nghiệm thực tế về lĩnh vực này. Do đó, đến với buổi dã ngoại EcoSTEM, các em nhỏ đã được tiếp cận và làm quen với các phương pháp trồng trọt, chăn nuôi tiên tiến thông qua rất nhiều hoạt động như: tham quan Bảo tàng Sinh vật học, làm các thí nghiệm hóa học và sinh học, nghe thuyết trình về nông nghiệp công nghệ cao... Các em được tự tay làm những thí nghiệm quan sát, chăm sóc các loài gia súc, gia cầm và tham gia các trò chơi dân gian.


Tags: AmericanSTEM, STEM Hoa Kì, Hoa Kì, Học trải nghiệm, STEM, Việt Nam, Vietnam, Field Trip, Phát triển, kĩ năng, học sinh

EcoSTEM with AmericanSTEM

Last Sunday Nov 20th 2016, AmericanSTEM has organized EcoSTEM, a valuable learning opportunity for our children at EduFarm (Chuong My, Hanoi). Despite living in an agricultural country, many Vietnamsese students, especially in urban areas, lack the knowledge and experience of agriculture. Throughout the program, students had the chance to witness the modern approach to hi-tech agriculture, visit the wildlife museum, do hands-on bio-chem experiments, feed cattles and participate in other exciting team-building activities.
----------------
Buổi dã ngoại EcoSTEM tại Trang trại giáo dục Edufarm (Chương Mỹ, Hà Nội) ngày 20/11/2016 do AmericanSTEM phối hợp với Edufarm tổ chức đã đem lại cho các bạn nhỏ cơ hội trải nghiệm thực tế nhất. Là một quốc gia có nền nông nghiệp phát triển, nhưng nhiều trẻ em, hiếm có những cơ hội để tìm hiểu và trải nghiệm thực tế về lĩnh vực này. Do đó, đến với buổi dã ngoại EcoSTEM, các em nhỏ đã được tiếp cận và làm quen với các phương pháp trồng trọt, chăn nuôi tiên tiến thông qua rất nhiều hoạt động như: tham quan Bảo tàng Sinh vật học, làm các thí nghiệm hóa học và sinh học, nghe thuyết trình về nông nghiệp công nghệ cao... Các em được tự tay làm những thí nghiệm quan sát, chăm sóc các loài gia súc, gia cầm và tham gia các trò chơi dân gian.