Conference "STEM - 21st Century Education"

10/04/2017

Hội thảo "STEM - Phương pháp giáo dục thế kỉ 21" diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia của gần 200 khách mời: lãnh đạo của Vụ Giáo dục tiểu học thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, các Phòng Giáo dục trên địa bàn các quận Hà Nội, đại diện Ban Giám hiệu và đông đảo giáo viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh,...

Our "STEM - 21st Century Education" conference was a great success, with the participation of about 200 honored guest from the Ministry of Education and Training and experienced educators from various schools and organizations in Hanoi and neighboring provinces.

Conference "STEM - 21st Century Education"

Hội thảo "STEM - Phương pháp giáo dục thế kỉ 21" diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia của gần 200 khách mời: lãnh đạo của Vụ Giáo dục tiểu học thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, các Phòng Giáo dục trên địa bàn các quận Hà Nội, đại diện Ban Giám hiệu và đông đảo giáo viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh,...

Our "STEM - 21st Century Education" conference was a great success, with the participation of about 200 honored guest from the Ministry of Education and Training and experienced educators from various schools and organizations in Hanoi and neighboring provinces.