Chương trình Đào tạo Giáo viên tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Tiểu học Ban Mai

09/07/2019

Là tổ chức đầu tiên đưa giáo dục STEM theo chuẩn quốc gia Hoa Kỳ đến với Việt Nam, AmericanSTEM mang tới Chương trình Đào tạo Giáo viên “STEM Teacher Certification Program" dành cho giáo viên với 2 mục tiêu:


- Đào tạo giáo viên có khả năng ứng dụng phương pháp STEM trong giảng dạy.

- Đào tạo & Cấp chứng chỉ Giáo viên STEM.


Tiếp nối thành công từ khóa Đào tạo Giáo viên STEM mùa hè năm 2018, Tháng 8/2019, AmericanSTEM đã khởi động Chương trình Đào tạo Giáo viên “STEM Teacher Certification Program” cho thầy tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và trường Tiểu học Ban Mai.

Các thầy cô hào hứng khi được lần đầu hiểu rõ khái niệm STEM

STEM Master Trainer Lương Trung Tiến - một trong những giảng viên đào tạo từ AmericanSTEM, được chứng nhận bởi EiE, Hoa Kỳ


Các thầy cô được trải nghiệm trực tiếp giá trị thực tiễn của STEM trên lớp học.


Khóa đào tạo dài 10 ngày đem lại cho thầy cô hiểu biết sâu sắc hơn về phương pháp giáo dục STEM tiên tiến, từ đó áp dụng vào xây dựng những bài giảng chất lượng và hình thành phương pháp quản lý lớp học hiệu quảChương trình Đào tạo Giáo viên tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Tiểu học Ban Mai

Là tổ chức đầu tiên đưa giáo dục STEM theo chuẩn quốc gia Hoa Kỳ đến với Việt Nam, AmericanSTEM mang tới Chương trình Đào tạo Giáo viên “STEM Teacher Certification Program" dành cho giáo viên với 2 mục tiêu:


- Đào tạo giáo viên có khả năng ứng dụng phương pháp STEM trong giảng dạy.

- Đào tạo & Cấp chứng chỉ Giáo viên STEM.


Tiếp nối thành công từ khóa Đào tạo Giáo viên STEM mùa hè năm 2018, Tháng 8/2019, AmericanSTEM đã khởi động Chương trình Đào tạo Giáo viên “STEM Teacher Certification Program” cho thầy tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm và trường Tiểu học Ban Mai.

Các thầy cô hào hứng khi được lần đầu hiểu rõ khái niệm STEM

STEM Master Trainer Lương Trung Tiến - một trong những giảng viên đào tạo từ AmericanSTEM, được chứng nhận bởi EiE, Hoa Kỳ


Các thầy cô được trải nghiệm trực tiếp giá trị thực tiễn của STEM trên lớp học.


Khóa đào tạo dài 10 ngày đem lại cho thầy cô hiểu biết sâu sắc hơn về phương pháp giáo dục STEM tiên tiến, từ đó áp dụng vào xây dựng những bài giảng chất lượng và hình thành phương pháp quản lý lớp học hiệu quả