Chuỗi Ngày Hội Trải Nghiệm Trại Hè STEM Vũ Trụ 2019 "Hành Trình Tới Sao Hoả"!

30/05/2019

Vào những ngày cuối cùng của năm học 2018-2019, hơn 300 bạn nhỏ tại AmericanSTEM Vietnam đã được tham gia Chuỗi Ngày hội Trải nghiệm Trại hè 2019 “Hành trình tới Sao Hoả", giúp các bạn làm nóng tinh thần để đón chờ một mùa hè năng động phía trước!


Với chủ đề Vũ trụ - Nơi ẩn chứa câu chuyện về những vì sao và trí tò mò vô hạn của con người, chuỗi Ngày hội Trải nghiệm Trại hè đem đến cho các bạn nhỏ những kỷ niệm và bài học vô cùng lý thú như:

Lớp học Tên lửa - nơi các bạn được khám phá những kiến thức về cấu tạo và nguyên lý của tên lửa cùng nguyên do con người cần lên Sao Hoả

Các thử thách STEM mô phỏng cuộc sống của phi hành gia như Điều khiển Tên lửa,...

...thử thách Găng tay phi hành gia,...

...tập huấn trên Sao Hoả bằng công nghệ VR,...

... quan sát và điều khiển Rover di chuyển trên sa bàn,...


Qua Chuỗi Ngày hội Trải nghiệm, các bậc phụ huynh cũng đã nhận được sự giới thiệu và tư vấn thông tin về Trại hè “Hành trình tới Sao Hoả" của AmericanSTEM Vietnam.


Chuỗi Ngày Hội Trải Nghiệm Trại Hè STEM Vũ Trụ 2019 "Hành Trình Tới Sao Hoả"!

Vào những ngày cuối cùng của năm học 2018-2019, hơn 300 bạn nhỏ tại AmericanSTEM Vietnam đã được tham gia Chuỗi Ngày hội Trải nghiệm Trại hè 2019 “Hành trình tới Sao Hoả", giúp các bạn làm nóng tinh thần để đón chờ một mùa hè năng động phía trước!


Với chủ đề Vũ trụ - Nơi ẩn chứa câu chuyện về những vì sao và trí tò mò vô hạn của con người, chuỗi Ngày hội Trải nghiệm Trại hè đem đến cho các bạn nhỏ những kỷ niệm và bài học vô cùng lý thú như:

Lớp học Tên lửa - nơi các bạn được khám phá những kiến thức về cấu tạo và nguyên lý của tên lửa cùng nguyên do con người cần lên Sao Hoả

Các thử thách STEM mô phỏng cuộc sống của phi hành gia như Điều khiển Tên lửa,...

...thử thách Găng tay phi hành gia,...

...tập huấn trên Sao Hoả bằng công nghệ VR,...

... quan sát và điều khiển Rover di chuyển trên sa bàn,...


Qua Chuỗi Ngày hội Trải nghiệm, các bậc phụ huynh cũng đã nhận được sự giới thiệu và tư vấn thông tin về Trại hè “Hành trình tới Sao Hoả" của AmericanSTEM Vietnam.