Phát triển toàn diện kỹ năng
của thế kỉ 21
AmericanSTEM là tổ chức giáo dục cung cấp chương trình giảng dạy STEM hàng đầu cho học sinh K-12
và chương trình đào tạo giáo viên STEM theo chuẩn quốc gia Hoa Kỳ NGSS bằng song ngữ Anh-Việt.
Chương trình & Dịch vụ
Khơi dậy và tôn trọng
sự sáng tạo của học sinh
Mỗi dự án STEM không chỉ tập trung vào mục tiêu học tập của một môn khoa học nào đó mà phải tích hợp nhiều môn học khác nhau,
tạo ra một môi trường ứng dụng kiến thức phức hợp, giúp học sinh phát huy được hết năng lực tư duy và sáng tạo của mình.
Chương trình & Dịch vụ
Giáo dục STEM
theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ
Chương trình đào tạo và chứng chỉ giảng dạy STEM của giáo viên AmericanSTEM
được cung cấp bởi đối tác là EiE (Engineering Is Elementary), USA.
Chương trình & Dịch vụ
Mô hình học tập đa dạng
Chúng tôi mong muốn tạo cảm hứng cho học sinh trong các môn học đa dạng và phức hợp
thông qua giáo dục STEM để giúp các em trở thành những người đổi mới, phát triển và sáng tạo trong tương lai.
Chương trình & Dịch vụ
Dự án thật
Giá trị thật
Các dự án, nhiệm vụ giao cho học sinh phải xuất phát từ những vấn đề thực tế trong cuộc sống,
phải tạo được mối quan hệ giữa học sinh và nhiệm vụ thực tế.
Chương trình & Dịch vụ
Real STEM - Real Life
AmericanSTEM là đơn vị tiên phong mang đến giáo dục STEM toàn diện trong cộng đồng học thuật của Việt Nam;
hỗ trợ tích cực cho các nhà giáo dục và học sinh để theo đuổi việc học tập toàn diện
Chương trình & Dịch vụ
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.