STEM AT HOME #5: TRÒ CHƠI TĂNG TRÍ NHỚ[STEM AT HOME #5]: TRÒ CHƠI TĂNG TRÍ NHỚ 💭💭💭


➤ Nội dung: Các phương pháp giúp con có trí nhớ tốt hơn.
➤ Kiến thức: Phương pháp để thông tin đi vào trí nhớ dài hạn (Long-term memory).
➤ Độ tuổi: Mọi độ tuổi.#AmericanSTEM #STEM #STEMatHome #STEMEverywhere#HỌC_STEM_CÙNG_CON


Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

Alice's Mom 03/04/2018

That’s great!
Thank you so much :)

Related Articles

STEM AT HOME #10: TÀU VŨ "TRỨNG"

STEM AT HOME #9: XÂY THÁP CỐC GIẤY

[STEM AT HOME #8] LÀM KEM LẮC NGAY TẠI NHÀ

STEM AT HOME #7: CẦU VỒNG TRONG CHAI & NÚI LỬA DƯỚI NƯỚC